Hazro Belediyesi

Coğrafi Yapısı

        İlçemiz Diyarbakır İl merkezinin Kuzeydoğusunda Uzuncaseki (Hacertum) Dağı'nın eteklerinde kurulmuştur. Yüzölçümü 419 km2 olan İlçenin denizden yüksekliği 1030 metredir. İlçe güneyinde kil ve çakıllardan yapılı yükseltisi 750-800 metre arasında oynayan platolar ve kuzeyde çekirdeği 1. Zamana ait bulunan Hacertum Dağı (1560 m) faylı ve antiklinali olmak üzere iki farklı topoğrafık üniteye sahiptir. Kuzeyinde Lice, Doğu ve Güneydoğusunda Silvan, Batısında Kocaköy, Güneybatısında Diyarbakır İl merkezi bulunur. İlçe merkezine Zuğur adıyla anılan bir boğazdan geçilerek gidilir. Bu boğazın bir tarafından Biler Dağı, diğer tarafında ise Horoz Dağı bulunur. İlçede karasal iklim hüküm sürmektedir. En önemli akarsuyu Zuğur Çayı'dır. Zergüş mevkiinde doğar ve Bismil İlçesi yakınlarında Dicle Nehri'ne karışır.

Hazro Belediyesi
64x64

İlçemizin Tarihi

Devamı...
64x64

Coğrafi Yapısı

Devamı...
64x64

İklim ve Bitki Örtüsü

Devamı...
64x64

İdari Yapısı

Devamı...
64x64

Muhtar Listesi ve İrtibat Bilgileri

Devamı...

Başkanımız

baskan
Güler ÖZAVCI DOĞU
Hazro Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • Deneme Kategori Başlığı 6
  • Deneme Kategori Başlığı 5
  • Deneme Kategori Başlığı 4
  • Deneme Kategori Başlığı 3

Videolar

  • Deneme Video Başlığı 2
  • Deneme Video Başlığı 1